EN FRANCHISEKEDJA ATT LITA PÅ

Vi är en franchisekjedja med en känsla för den lokala orten.

VARFÖR VÄLJA OSS


Rent Ut sagT är en franchisekedja med lokala städföretagare som har kännedom om den lokala marknaden för städtjänster.


Varför en kedja? - Fördelarna med en kedja som oss är att vi tillsammans skapar en gemensam struktur och gemensamma rutiner för hur vi agerar mot våra kunder. Detta gör att du som nöjd kund kan rekommendera oss till en vän som bor på annan ort med vetskapen om att din vän kommer få samma städservice som du.


Ytterligare fördelar är att vi genom att vara en kedja kan byta erfarenheter med varandra samt hålla en låg kostnad i relation till den höga nivån på städservice vi erbjuder.


Vi arbetar också med att våra aktörers arbetstagare har anställningsavtal som följer de svenska normerna och fackliga villkoren.


Att du som kund ska vara trygg med att vår städpersonal är kontrollerade mot brottsregistret samt innehar ID06 som uppvisas på din begäran.


Vi använder oss av ett affärssystem där du som kund kan logga in i en kundportal och lägga till, ändra samt se förbrukningen av det städmaterial som vi använder hos dig. Detta system gäller oavsett om du är privat, förening eller företagskund.